DLUHOPISY

 

Aktuální nabídka dluhopisů RM otevřeného podílového fondu

Aktuální emisní podmínky dluhopisového programu budou zveřejněny po schválení Českou národní bankou.

KE STAŽENÍ

 

Disclaimer dluhopisy

Pro uvedenou veřejnou nabídku dluhopisů platí povinnost vyhotovit prospekt. Základní prospekt dluhopisového programu je uveřejněn ke stažení nad tímto odstavcem, a lze jej bezplatně stáhnout.

DELTA Investiční společnost, a.s. jako správce emitenta na požádání investorovi bezplatně poskytne listinnou kopii prospektu. Listinné kopie prospektu jsou investorům k dispozici v sídle DELTA Investiční společnost, a.s., Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Jakékoliv rozhodnutí investorů o koupi dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v prospektu a emisních podmínkách dluhopisů a na vlastní analýze výhod a rizik investice do dluhopisů provedené investorem, resp. jeho odbornými poradci.

RM otevřený podílový fond

RM otevřený podílový fond

Zhodnocujeme nemovitosti s velkým potenciálem

Kontaktujte nás